Historie

Søsterlogen er stiftet den 6. marts 1938.

Moderloge er søsterloge nr. 7 Terra Nova, Årsus.

Begyndelsen til dannelsen af logen skete, ved at enkelte Odd Fellow hustruer omkring 1930 drog til Århus og blev indviet i rebekkaloge nr. 7 Terra Nova.

I slutningen af 1934 var der i alt otte søstre.

Efter et møde i privat regi enedes man om at søge om tilladelse til at stifte en forening med navnet "Eranthis", hvilket hentydede til moderlogens navn Terra Nova - - - den første spæde forårsbebuder i den nye jord.

Efter at tilladelsen var givet, blev der valgt en bestyrelse.

Kontingentet blev fastsat til 1,- kr. pr. måned, og brødrene gav tilsagn om, at foreningen vederlagsfrit måtte benytte selskabslokalerne en gang om måneden.

Instituneringen fandt sted den 30. januar 1935.

Stor aktivitet i foreningen og megen velvilje fra brødrene i broderloge nr. 25 Horsia omkring brugen af logens lokaler gjorde, at foreningen i slutningen af 1937 ansøgte om fribrev for en rebekkaloge.

Dette beviligedes, og institueringen fandt sted den 6. marts 1938.

I krigsårene blev logebygningen beslaglagt af tyskerne.

Det blev en mørk tid, og mødeakviteten indskrænkedes og henlagdes til private hjem, men i oktober 1945 kunne Eranthislogen igen holde møde, og det blev naturligvis en glædens aften.

Der kom igen gang i de mange udadvendte arbejder, og indadtil arbejdede dygtige embedsmænd støttet af en voksende søsterkreds, så 25 års jubilæet i 1963 blev en rigtig festdag.

Fremgangen fortsatte, så på opfordring fra Storlogen blev der i 1976 dannet en rebekkaforening ved navn "Primula".

Allerede året efter var rebekkaloge nr. 65 Primula institueret, så herefter havde to rebekkaloger og to broderloger deres liv under samme tag.

Ret hurtigt etableredes en fælles Nytårsloge, og gennem årene er der mellem de fire loger opstået et godt samarbejde for og omkring Odd Fellow Ordenen.

I september 1995 blev der også knyttet bånd ud over landets grænser, idet logen blev venskabsloge med rebekkaloge nr. 24 Baugeid Dagsdatter fra Porsgrunn i Norge.

I 1996 blev det på et Storlogemøde vedtaget, at ændre navnet Rebekkasøstre til Odd Fellow søstre for at gøre tilknytningen til Odd Fellow mere tydelig.